IBM w540 workstation(may chu,may cham) i7 4800mq td 2gi7 turbo 3gi7(max 4940xm),ram 16gi max 64gi,256ssd,2 card hd 4600+nvida qupro k2100 2gi 128b,15.6 full hd +3d

IBM w540 workstation(may chu,may cham) i7 4800mq td 2gi7 turbo 3gi7(max 4940xm),ram 16gi max 64gi,256ssd,2 card hd 4600+nvida qupro k2100 2gi 128b,15.6 full hd +3d

IBM w540 workstation(may chu,may cham) i7 4800mq td 2gi7 turbo 3gi7(max 4940xm),ram 16gi max 64gi,256ssd,2 card hd 4600+nvida qupro k2100 2gi 128b,15.6 full hd +3d

Giá : 16,500,000 đ28,000,000 đ
Hotline:0988 596 678

Thông tin chi tiết

IBM w540 WORKSTATION(may chu,may cham) chay 1 thang ko can tat may,quan li duoc nhieu may con

i7 4800mq toc do 2gi7 turbo 3gi7,nang cap max 4940xm(xeon)

ram 16gi max 64gi

256ssd

2 card hd 4600+nvidia quapro k2100 2gi 128bit cuc manh,bao tat ca game va do hoa nang

ban phim so

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

IBM w540 workstation(may chu,may cham) i7 4800mq td 2gi7 turbo 3gi7(max 4940xm),ram 16gi max 64gi,256ssd,2 card hd 4600+nvida qupro k2100 2gi 128b,15.6 full hd +3d

IBM w540 workstation(may chu,may cham) i7 4800mq td 2gi7 turbo 3gi7(max 4940xm),ram 16gi max 64gi,256ssd,2 card hd 4600+nvida qupro k2100 2gi 128b,15.6 full hd +3d

Giá : 16,500,000 đ

28,000,000 đ

Hotline: 0988 596 678

Hãy để lại SDT, Chuyên viên tư vấn sẽ gọi ngay cho bạn (Miễn phí)